Przejdź do treści

Zabudowa zagrodowa – co można budować w jej ramach

  Z tego artykułu dowiesz się:
  – czym jest zabudowa zagrodowa
  – kto może budować w zabudowie zagrodowej
  – na kogo można przenieść decyzję o pozwoleniu na budowę w zabudowie zagrodowej

  W ostatnich latach pojawia się coraz więcej ofert sprzedaży działek, które w planach miejscowych przeznaczone są pod zabudowę zagrodową. Są one z reguły znacznie tańsze niż działki budowlane, co podyktowane jest ograniczonymi możliwościami zabudowy. Co i kto może zatem budować na terenach zabudowy zagrodowej?

  Definicja zabudowy zagrodowej

  Definicja zabudowy zagrodowej określona jest w Warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z nią są to budynki mieszkalne, budynki gospodarcze lub inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych oraz w gospodarstwach leśnych.

  Czym jest gospodarstwo rolne i rodzinne gospodarstwo rolne?

  Z Warunków technicznych już wiemy, że zabudowa zagrodowa ściśle związana jest z rolnictwem, hodowlą, ogrodnictwem i leśnictwem. Czym jest zatem gospodarstwo rolne?

  Zgodnie z Kodeksem Cywilnym i Ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego za gospodarstwo rolne uważa się grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą, oraz prawami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Powierzchnia takiej nieruchomości (albo łączna powierzchnia kilku nieruchomości) nie może być mniejsza niż 1ha.

  Rodzinne gospodarstwo rolne to natomiast gospodarstwo rolne prowadzone przez rolnika indywidualnego, w którym łączna powierzchnia użytków rolnych nie jest większa niż 300ha.

  Rolnik indywidualny to z kolei osoba fizyczna, która:

  – jest właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem albo dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300ha;
  – posiada kwalifikacje rolnicze;
  – od co najmniej pięciu lat zamieszkuje w gminie, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i przez ten okres osobiście prowadzi to gospodarstwo.

  Kto może kupić, kto budować

  Pomimo, że znowelizowana w 2019r. Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego zliberalizowała zasady dotyczące kupna działek rolnych przez osoby niebędące rolnikami (przepisów Ustawy nie stosuje się do nieruchomości rolnych o powierzchni mniejszej niż 0,3ha), to jeżeli chodzi o możliwość zabudowy wciąż pod uwagę należy brać inne przepisy. Zgodnie z nimi zabudowa siedliskowa nierozłącznie związana jest z byciem rolnikiem i prowadzeniem rodzinnego gospodarstwa rolnego. W związku z tym, żeby móc cokolwiek zbudować na tego typu działkach należy być rolnikiem.

  Pozwolenie na budowę i przeniesienie pozwolenia na inną osobę

  Inwestor występujący o pozwolenie na budowę na terenach zabudowy zagrodowej powinien wykazać, że jest rolnikiem indywidualnym i prowadzi rodzinne gospodarstwo rolne. To samo tyczy się osoby, na którą ma być przeniesiona już wydana decyzja o pozwoleniu na budowę.

  Powiązane artykuły:
  Jak wybrać architekta, który zaprojektuje Twój dom marzeń

  Akty prawne:
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
  Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny
  Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego

  Subscribe
  Powiadom o
  guest
  42 komentarzy
  Oldest
  Newest Most Voted
  Inline Feedbacks
  Pokaż wszystkie komentarze
  Tomek
  Tomek
  2 lat temu

  Wiec jeżeli ma sie działkę MRJ a nie jest się rolnikiem to raczej takiego pozwolenia na budowę sie nie dostanie tak to mam rozumieć?

  Tomek
  Tomek
  2 lat temu
  Reply to  Basia

  Dokładnie jest to Teren zabudowy zagrodowej i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren dróg wewnętrznych…

  Paula
  Paula
  1 rok temu

  Czy na działce oznaczonej 3R na której wyklucza się budowę wszelkich obiektów kubaturowych oraz realizację budownictwa rekreacyjnego, mogę postawić autobus (w zamyśle pod wynajem airbnb) który będzie mógł w każdej chwili odjechać ?

  Magdalena
  Magdalena
  1 rok temu

  Dzień dobry, czy jeśli starostwo / urząd właściwy do wydawania pozwolenia na budowę wyrazi zgodę na budowę domu jednorodzinnego dla nierolnika na gruntach zagorodowych to istnieje sytuacja w której ktoś może podważyć / anulować kiedyś taką decyzję? W szczególności po wybudowaniu tegoż domu?

  Piotr
  Piotr
  1 rok temu

  Dzień dobry zakupiłem dwa i pół hektara ziemi, na tym terenie jest prowadzona działalność rolnicza, teren będzie gospodariwany ,dzierżawil też będę innemu rolnikowi to poboru zboża, planuje też dzierżawę gruntów sąsiednich, ostatnio trafiła mi się okazja z zakupu ziemi rolnej w innej gminie , działka ok 2,500 m2, działka znajduje się w lokalizacji na której nie ma planu miejscowego i koniecznie będzie wydanie warunków zabudowy. Brak jest możliwości uzyskania warunków zabudowy dla domu jednorodzinnego, z uwagi na pięciokrotną odległość linii frontu działki od najbliższej zabudowy. Czy w związku z sytuacją opisaną powyżej na tym terenie jest możliwość uzyskania warunków dla zabudowy zagrodowej? Co na terenie zabudowy zawodowej można wybudować? Interesuje mnie budowa wypoczynkowego domu 129 m2,agroturystyka, . Jeśli powyższe jest możliwe to czy konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę dla takiej zabudowy zagrodowej oraz czy po uzyskaniu pozwolenia na budowę jeśli jest konieczne mogę sprzedać taką działkę z możliwością zabudowy, proszę o wypowiedzi

  Wojtek
  Wojtek
  8 miesięcy temu

  Czy na działce (teren zabudowy zagrodowej) można sadzić? Mam taką działkę około 30 arów i chciałem posadzić tam drzewa (dokładnie oxytree). Nie jest to zalesienie – prędzej produkcja. Nie jestem rolnikiem.

  Szymon
  Szymon
  7 miesięcy temu

  Jeśli RM2 ustala takie warunku jak przy MR2 (wg MPZP) to znaczy, że może wybudować się na niej nie rolnik🤔

  Małgorzata
  Małgorzata
  6 miesięcy temu

  Dzień dobry! Chciałam się tylko upewnić, więc jeżeli działka jest opisana jako zabudowa zagrodowa wtedy osoba nie będąca w żaden sposób powiązana z rolnictwem nie może postawić domu na tej działce ? 😉

  Agata
  Agata
  3 miesięcy temu
  Reply to  Basia

  Witam, budowanie budynków na działkach na których jest zabudowa zagrodowa dotyczy osób prowadzących działalność rolną czy też osób które posiadają kwalifikacje rolnicze (technikum/studia) ?

  Last edited 3 miesięcy temu by Agata
  Martyna
  Martyna
  5 miesięcy temu

  Dzień dobry 🙂 chcielibyśmy wybudować dom na działce zagrodowej. Mąż niestety rolnikiem nie jest (brak warunku zamieszkania w gminie od 5 lat – co z tego, że w tej samej wsi mieszkał 20 lat). Czy jest możliwość dzierżawy działki jego siostrze, która uzyskałaby na siebie pozwolenie na budowę, a po zakończonej budowie dzierżawę byśmy wycofali? Czy ktoś może podważyć taki zabieg? Czy mogą się pojawić w tej konfiguracji jakieś problemy? I czy ewentualnie drugim inwestorem mógłby być nierolnik?

  Martyna
  Martyna
  5 miesięcy temu
  Reply to  Basia

  Nie miałam na myśli przepisania pozwolenia na budowę, a dopisania już we wniosku męża jako drugiego inwestora. Pierwszy inwestor – siostra rolnik, drugi – mąż nierolnik. Czy jest taka mozliwość?

  Maria
  Maria
  5 miesięcy temu

  Witam, maz posiada dom z zabudową zagrodową przepisany od rodziców. Rodzice nadal żyją i mieszkają w tym domu. Działka na której stoi dom i zabudowania gospodarcze jest dość duża i chcielibyśmy obok starego domu wybudować nowy dom oczywiście warunki pozwalają na odpowiednie odległości, również w mpzp miejsce w którym chcemy zbudowac dom jest zaznaczone na budowlane. Jesteśmy rolnikami i pytanie brzmi czy możemy beż żadnych problemów postawić drugi budynek mieszkalny na tej samej działce ? Geodeta sugerował odrolnienie 5 arów pod dom który ma powstać na tej działce. Ale czy jest sens? Skoro jesteśmy rolnikami mamy zabudowania itd, po prostu chcemy drugi dom na tej samej działce. W starym domu mieszkają rodzice którzy mają dożywocie wpisane i brat męża ma zapisany pokój. Ale działka należy do męża.

  Anna
  Anna
  4 miesięcy temu

  Zapowiadają duże zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw. Czy dotyczy to również zmian dotyczących zabudowy zagrodowej?

  Kamil
  Kamil
  4 miesięcy temu

  Witam, zwracam się z prośbą o odpowiedzi. Posiadam działkę rolną o powierzchni 0,9ha, kwalifikacje rolnicze, działalność gospodarczą z obszaru rolnictwa. Chciałbym na w/w działce postawić budynki w zabudowie zagrodowej związanej z planowaną uprawą owoców na w/w działce. Pytanie 1: czy jest szansa, aby gmina wydała mi WZ na zabudowę zagrodową celem prowadzenia działalności gospodarczej na w/w działce?
  Pytanie 2: czy jeśli dostanę WZ to czy starostwo może je zakwestionować i nie wydać pozwolenia na budowę w przypadku gdy formalne nie jestem rolnikiem, i fakt prowadzenia działalności rolniczej jest niewystarczający? Dziękuję.

  Piotr
  Piotr
  2 miesięcy temu

  Dzień Dobry,

  Mam takie pytanie. Zakupiłem działkę oznaczoną RM zabudowa zagrodowa+ jako przeznaczenie uzupełniające ustala się: 1) zabudowę jednorodzinną, 2) garaże wolnostojące lub wbudowane w bryłę budynku. Jest to działka budowlana zarówno ja jak i żona nie jesteśmy rolnikami i zanim kupie projekt domu chciałbym dowiedzieć się czy będę w stanie postawić dom na tej działcę. Będę wdzięczny za wszelkie podpowiedzi.

  Dziękuje

  Iwona
  Iwona
  1 miesiąc temu

  Dzień dobry, też mam pytania w temacie działki zagrodowej.

  1. czy chcąc wybudować dom na takiej działce (zakładając, że robi to rolnik, którego działka jest własnością) należy wystąpić o pozwolenie na budowę domu? czy rolnicy nie muszą?
  Iwona
  Iwona
  1 miesiąc temu
  Reply to  Basia

  Dziękuję 🙂

  Jola
  Jola
  1 miesiąc temu

  Witam. Ponad 15 lat temu teściowa przepisała na mojego męża i na mnie działkę siedliskową o powierzchni 0,84 ha, która kiedyś była własnością jej ojca. Ten z kolei uzyskał pozwolenie na budowę domu na tejże działce, zalał fundament ale finalnie budynek nigdy nie powstał. Teraz my chcielibyśmy postawić tam dom. Nie posiadamy więcej ziemi, Czy w tej sytuacji możemy mieć chociażby cień szansy, że zostanie nam wydane pozwolenie na budowę?

  Olga
  Olga
  17 dni temu

  Dobry wieczór,
  Razem z mężem mamy wybudowany dom w stanie surowym zamkniętym na działce rodziców- budowa zagrodową. Wraz z mężem nie jesteśmy rolnikami. Staramy się o kredyt na wykończenie domu. By móc, to osiągnąć muszę przenieść pozwolenie na budowę z ojca na córkę. Niestety mam tylko 1h ziemi, wymogami są 10,5h. Co mam zrobić w tej sytuacji? Jak wspominałam, nie jestem rolnikiem.

  Olga
  Olga
  17 dni temu
  Reply to  Basia

  Dziękuję za informację. Na jaki okres czasu powinnam zawrzeć umowę dzierżawy? Czy może być zrobiona z jakimkolwiek rolnikiem?

  Monika
  Monika
  4 dni temu

  Dzień dobry, mam pytanie. Mamy możliwość z mężem zakupić działkę oznaczona MR-MN. Czy nie będąc rolnikami możemy zakupić taką działkę? Oraz czy w przyszłości będziemy mogli postawić tam dom?

  42
  0
  Co o tym myślisz? Skomentuj!x
  Koszyk0
  Brak produktów w koszyku!
  Kontynuuj zakupy
  0