Przejdź do treści

Zabudowa zagrodowa – co można budować w jej ramach

  Z tego artykułu dowiesz się:
  – czym jest zabudowa zagrodowa
  – kto może budować w zabudowie zagrodowej
  – na kogo można przenieść decyzję o pozwoleniu na budowę w zabudowie zagrodowej

  W ostatnich latach pojawia się coraz więcej ofert sprzedaży działek, które w planach miejscowych przeznaczone są pod zabudowę zagrodową. Są one z reguły znacznie tańsze niż działki budowlane, co podyktowane jest ograniczonymi możliwościami zabudowy. Co i kto może zatem budować na terenach zabudowy zagrodowej?

  Definicja zabudowy zagrodowej

  Definicja zabudowy zagrodowej określona jest w Warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z nią są to budynki mieszkalne, budynki gospodarcze lub inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych oraz w gospodarstwach leśnych.

  Czym jest gospodarstwo rolne i rodzinne gospodarstwo rolne?

  Z Warunków technicznych już wiemy, że zabudowa zagrodowa ściśle związana jest z rolnictwem, hodowlą, ogrodnictwem i leśnictwem. Czym jest zatem gospodarstwo rolne?

  Zgodnie z Kodeksem Cywilnym i Ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego za gospodarstwo rolne uważa się grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą, oraz prawami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Powierzchnia takiej nieruchomości (albo łączna powierzchnia kilku nieruchomości) nie może być mniejsza niż 1ha.

  Rodzinne gospodarstwo rolne to natomiast gospodarstwo rolne prowadzone przez rolnika indywidualnego, w którym łączna powierzchnia użytków rolnych nie jest większa niż 300ha.

  Rolnik indywidualny to z kolei osoba fizyczna, która:

  – jest właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem albo dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300ha;
  – posiada kwalifikacje rolnicze;
  – od co najmniej pięciu lat zamieszkuje w gminie, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i przez ten okres osobiście prowadzi to gospodarstwo.

  Kto może kupić, kto budować

  Pomimo, że znowelizowana w 2019r. Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego zliberalizowała zasady dotyczące kupna działek rolnych przez osoby niebędące rolnikami (przepisów Ustawy nie stosuje się do nieruchomości rolnych o powierzchni mniejszej niż 0,3ha), to jeżeli chodzi o możliwość zabudowy wciąż pod uwagę należy brać inne przepisy. Zgodnie z nimi zabudowa siedliskowa nierozłącznie związana jest z byciem rolnikiem i prowadzeniem rodzinnego gospodarstwa rolnego. W związku z tym, żeby móc cokolwiek zbudować na tego typu działkach należy być rolnikiem.

  Pozwolenie na budowę i przeniesienie pozwolenia na inną osobę

  Inwestor występujący o pozwolenie na budowę na terenach zabudowy zagrodowej powinien wykazać, że jest rolnikiem indywidualnym i prowadzi rodzinne gospodarstwo rolne. To samo tyczy się osoby, na którą ma być przeniesiona już wydana decyzja o pozwoleniu na budowę.

  Powiązane artykuły:
  Jak wybrać architekta, który zaprojektuje Twój dom marzeń

  Akty prawne:
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
  Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny
  Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego

  Subscribe
  Powiadom o
  guest
  15 komentarzy
  Oldest
  Newest Most Voted
  Inline Feedbacks
  Pokaż wszystkie komentarze
  Tomek
  Tomek
  1 rok temu

  Wiec jeżeli ma sie działkę MRJ a nie jest się rolnikiem to raczej takiego pozwolenia na budowę sie nie dostanie tak to mam rozumieć?

  Tomek
  Tomek
  1 rok temu
  Reply to  Basia

  Dokładnie jest to Teren zabudowy zagrodowej i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren dróg wewnętrznych…

  Paula
  Paula
  1 rok temu

  Czy na działce oznaczonej 3R na której wyklucza się budowę wszelkich obiektów kubaturowych oraz realizację budownictwa rekreacyjnego, mogę postawić autobus (w zamyśle pod wynajem airbnb) który będzie mógł w każdej chwili odjechać ?

  Magdalena
  Magdalena
  11 miesięcy temu

  Dzień dobry, czy jeśli starostwo / urząd właściwy do wydawania pozwolenia na budowę wyrazi zgodę na budowę domu jednorodzinnego dla nierolnika na gruntach zagorodowych to istnieje sytuacja w której ktoś może podważyć / anulować kiedyś taką decyzję? W szczególności po wybudowaniu tegoż domu?

  Piotr
  Piotr
  5 miesięcy temu

  Dzień dobry zakupiłem dwa i pół hektara ziemi, na tym terenie jest prowadzona działalność rolnicza, teren będzie gospodariwany ,dzierżawil też będę innemu rolnikowi to poboru zboża, planuje też dzierżawę gruntów sąsiednich, ostatnio trafiła mi się okazja z zakupu ziemi rolnej w innej gminie , działka ok 2,500 m2, działka znajduje się w lokalizacji na której nie ma planu miejscowego i koniecznie będzie wydanie warunków zabudowy. Brak jest możliwości uzyskania warunków zabudowy dla domu jednorodzinnego, z uwagi na pięciokrotną odległość linii frontu działki od najbliższej zabudowy. Czy w związku z sytuacją opisaną powyżej na tym terenie jest możliwość uzyskania warunków dla zabudowy zagrodowej? Co na terenie zabudowy zawodowej można wybudować? Interesuje mnie budowa wypoczynkowego domu 129 m2,agroturystyka, . Jeśli powyższe jest możliwe to czy konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę dla takiej zabudowy zagrodowej oraz czy po uzyskaniu pozwolenia na budowę jeśli jest konieczne mogę sprzedać taką działkę z możliwością zabudowy, proszę o wypowiedzi

  Wojtek
  Wojtek
  1 miesiąc temu

  Czy na działce (teren zabudowy zagrodowej) można sadzić? Mam taką działkę około 30 arów i chciałem posadzić tam drzewa (dokładnie oxytree). Nie jest to zalesienie – prędzej produkcja. Nie jestem rolnikiem.

  Szymon
  Szymon
  1 miesiąc temu

  Jeśli RM2 ustala takie warunku jak przy MR2 (wg MPZP) to znaczy, że może wybudować się na niej nie rolnik🤔

  15
  0
  Co o tym myślisz? Skomentuj!x