Przejdź do treści

Zabudowa zagrodowa – co można budować w jej ramach

  Z tego artykułu dowiesz się:
  – czym jest zabudowa zagrodowa
  – kto może budować w zabudowie zagrodowej
  – na kogo można przenieść decyzję o pozwoleniu na budowę w zabudowie zagrodowej

  W ostatnich latach pojawia się coraz więcej ofert sprzedaży działek, które w planach miejscowych przeznaczone są pod zabudowę zagrodową. Są one z reguły znacznie tańsze niż działki budowlane, co podyktowane jest ograniczonymi możliwościami zabudowy. Co i kto może zatem budować na terenach zabudowy zagrodowej?

  Definicja zabudowy zagrodowej

  Definicja zabudowy zagrodowej określona jest w Warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z nią są to budynki mieszkalne, budynki gospodarcze lub inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych oraz w gospodarstwach leśnych.

  Czym jest gospodarstwo rolne i rodzinne gospodarstwo rolne?

  Z Warunków technicznych już wiemy, że zabudowa zagrodowa ściśle związana jest z rolnictwem, hodowlą, ogrodnictwem i leśnictwem. Czym jest zatem gospodarstwo rolne?

  Zgodnie z Kodeksem Cywilnym i Ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego za gospodarstwo rolne uważa się grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą, oraz prawami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Powierzchnia takiej nieruchomości (albo łączna powierzchnia kilku nieruchomości) nie może być mniejsza niż 1ha.

  Rodzinne gospodarstwo rolne to natomiast gospodarstwo rolne prowadzone przez rolnika indywidualnego, w którym łączna powierzchnia użytków rolnych nie jest większa niż 300ha.

  Rolnik indywidualny to z kolei osoba fizyczna, która:

  – jest właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem albo dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300ha;
  – posiada kwalifikacje rolnicze;
  – od co najmniej pięciu lat zamieszkuje w gminie, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i przez ten okres osobiście prowadzi to gospodarstwo.

  Kto może kupić, kto budować

  Pomimo, że znowelizowana w 2019r. Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego zliberalizowała zasady dotyczące kupna działek rolnych przez osoby niebędące rolnikami (przepisów Ustawy nie stosuje się do nieruchomości rolnych o powierzchni mniejszej niż 0,3ha), to jeżeli chodzi o możliwość zabudowy wciąż pod uwagę należy brać inne przepisy. Zgodnie z nimi zabudowa siedliskowa nierozłącznie związana jest z byciem rolnikiem i prowadzeniem rodzinnego gospodarstwa rolnego. W związku z tym, żeby móc cokolwiek zbudować na tego typu działkach należy być rolnikiem.

  Pozwolenie na budowę i przeniesienie pozwolenia na inną osobę

  Inwestor występujący o pozwolenie na budowę na terenach zabudowy zagrodowej powinien wykazać, że jest rolnikiem indywidualnym i prowadzi rodzinne gospodarstwo rolne. To samo tyczy się osoby, na którą ma być przeniesiona już wydana decyzja o pozwoleniu na budowę.

  Powiązane artykuły:
  Jak wybrać architekta, który zaprojektuje Twój dom marzeń

  Akty prawne:
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
  Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny
  Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego

  Subscribe
  Powiadom o
  guest
  102 komentarzy
  Oldest
  Newest Most Voted
  Inline Feedbacks
  Pokaż wszystkie komentarze
  Tomek
  Tomek
  2 lat temu

  Wiec jeżeli ma sie działkę MRJ a nie jest się rolnikiem to raczej takiego pozwolenia na budowę sie nie dostanie tak to mam rozumieć?

  Tomek
  Tomek
  2 lat temu
  Reply to  Basia

  Dokładnie jest to Teren zabudowy zagrodowej i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren dróg wewnętrznych…

  Paula
  Paula
  2 lat temu

  Czy na działce oznaczonej 3R na której wyklucza się budowę wszelkich obiektów kubaturowych oraz realizację budownictwa rekreacyjnego, mogę postawić autobus (w zamyśle pod wynajem airbnb) który będzie mógł w każdej chwili odjechać ?

  Magdalena
  Magdalena
  2 lat temu

  Dzień dobry, czy jeśli starostwo / urząd właściwy do wydawania pozwolenia na budowę wyrazi zgodę na budowę domu jednorodzinnego dla nierolnika na gruntach zagorodowych to istnieje sytuacja w której ktoś może podważyć / anulować kiedyś taką decyzję? W szczególności po wybudowaniu tegoż domu?

  Piotr
  Piotr
  1 rok temu

  Dzień dobry zakupiłem dwa i pół hektara ziemi, na tym terenie jest prowadzona działalność rolnicza, teren będzie gospodariwany ,dzierżawil też będę innemu rolnikowi to poboru zboża, planuje też dzierżawę gruntów sąsiednich, ostatnio trafiła mi się okazja z zakupu ziemi rolnej w innej gminie , działka ok 2,500 m2, działka znajduje się w lokalizacji na której nie ma planu miejscowego i koniecznie będzie wydanie warunków zabudowy. Brak jest możliwości uzyskania warunków zabudowy dla domu jednorodzinnego, z uwagi na pięciokrotną odległość linii frontu działki od najbliższej zabudowy. Czy w związku z sytuacją opisaną powyżej na tym terenie jest możliwość uzyskania warunków dla zabudowy zagrodowej? Co na terenie zabudowy zawodowej można wybudować? Interesuje mnie budowa wypoczynkowego domu 129 m2,agroturystyka, . Jeśli powyższe jest możliwe to czy konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę dla takiej zabudowy zagrodowej oraz czy po uzyskaniu pozwolenia na budowę jeśli jest konieczne mogę sprzedać taką działkę z możliwością zabudowy, proszę o wypowiedzi

  Wojtek
  Wojtek
  1 rok temu

  Czy na działce (teren zabudowy zagrodowej) można sadzić? Mam taką działkę około 30 arów i chciałem posadzić tam drzewa (dokładnie oxytree). Nie jest to zalesienie – prędzej produkcja. Nie jestem rolnikiem.

  Szymon
  Szymon
  1 rok temu

  Jeśli RM2 ustala takie warunku jak przy MR2 (wg MPZP) to znaczy, że może wybudować się na niej nie rolnik🤔

  Małgorzata
  Małgorzata
  1 rok temu

  Dzień dobry! Chciałam się tylko upewnić, więc jeżeli działka jest opisana jako zabudowa zagrodowa wtedy osoba nie będąca w żaden sposób powiązana z rolnictwem nie może postawić domu na tej działce ? 😉

  Agata
  Agata
  10 miesięcy temu
  Reply to  Basia

  Witam, budowanie budynków na działkach na których jest zabudowa zagrodowa dotyczy osób prowadzących działalność rolną czy też osób które posiadają kwalifikacje rolnicze (technikum/studia) ?

  Last edited 10 miesięcy temu by Agata
  Martyna
  Martyna
  1 rok temu

  Dzień dobry 🙂 chcielibyśmy wybudować dom na działce zagrodowej. Mąż niestety rolnikiem nie jest (brak warunku zamieszkania w gminie od 5 lat – co z tego, że w tej samej wsi mieszkał 20 lat). Czy jest możliwość dzierżawy działki jego siostrze, która uzyskałaby na siebie pozwolenie na budowę, a po zakończonej budowie dzierżawę byśmy wycofali? Czy ktoś może podważyć taki zabieg? Czy mogą się pojawić w tej konfiguracji jakieś problemy? I czy ewentualnie drugim inwestorem mógłby być nierolnik?

  Martyna
  Martyna
  1 rok temu
  Reply to  Basia

  Nie miałam na myśli przepisania pozwolenia na budowę, a dopisania już we wniosku męża jako drugiego inwestora. Pierwszy inwestor – siostra rolnik, drugi – mąż nierolnik. Czy jest taka mozliwość?

  Maria
  Maria
  1 rok temu

  Witam, maz posiada dom z zabudową zagrodową przepisany od rodziców. Rodzice nadal żyją i mieszkają w tym domu. Działka na której stoi dom i zabudowania gospodarcze jest dość duża i chcielibyśmy obok starego domu wybudować nowy dom oczywiście warunki pozwalają na odpowiednie odległości, również w mpzp miejsce w którym chcemy zbudowac dom jest zaznaczone na budowlane. Jesteśmy rolnikami i pytanie brzmi czy możemy beż żadnych problemów postawić drugi budynek mieszkalny na tej samej działce ? Geodeta sugerował odrolnienie 5 arów pod dom który ma powstać na tej działce. Ale czy jest sens? Skoro jesteśmy rolnikami mamy zabudowania itd, po prostu chcemy drugi dom na tej samej działce. W starym domu mieszkają rodzice którzy mają dożywocie wpisane i brat męża ma zapisany pokój. Ale działka należy do męża.

  Anna
  Anna
  1 rok temu

  Zapowiadają duże zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw. Czy dotyczy to również zmian dotyczących zabudowy zagrodowej?

  Kamil
  Kamil
  1 rok temu

  Witam, zwracam się z prośbą o odpowiedzi. Posiadam działkę rolną o powierzchni 0,9ha, kwalifikacje rolnicze, działalność gospodarczą z obszaru rolnictwa. Chciałbym na w/w działce postawić budynki w zabudowie zagrodowej związanej z planowaną uprawą owoców na w/w działce. Pytanie 1: czy jest szansa, aby gmina wydała mi WZ na zabudowę zagrodową celem prowadzenia działalności gospodarczej na w/w działce?
  Pytanie 2: czy jeśli dostanę WZ to czy starostwo może je zakwestionować i nie wydać pozwolenia na budowę w przypadku gdy formalne nie jestem rolnikiem, i fakt prowadzenia działalności rolniczej jest niewystarczający? Dziękuję.

  Piotr
  Piotr
  9 miesięcy temu

  Dzień Dobry,

  Mam takie pytanie. Zakupiłem działkę oznaczoną RM zabudowa zagrodowa+ jako przeznaczenie uzupełniające ustala się: 1) zabudowę jednorodzinną, 2) garaże wolnostojące lub wbudowane w bryłę budynku. Jest to działka budowlana zarówno ja jak i żona nie jesteśmy rolnikami i zanim kupie projekt domu chciałbym dowiedzieć się czy będę w stanie postawić dom na tej działcę. Będę wdzięczny za wszelkie podpowiedzi.

  Dziękuje

  Iwona
  Iwona
  9 miesięcy temu

  Dzień dobry, też mam pytania w temacie działki zagrodowej.

  1. czy chcąc wybudować dom na takiej działce (zakładając, że robi to rolnik, którego działka jest własnością) należy wystąpić o pozwolenie na budowę domu? czy rolnicy nie muszą?
  Iwona
  Iwona
  9 miesięcy temu
  Reply to  Basia

  Dziękuję 🙂

  Jola
  Jola
  8 miesięcy temu

  Witam. Ponad 15 lat temu teściowa przepisała na mojego męża i na mnie działkę siedliskową o powierzchni 0,84 ha, która kiedyś była własnością jej ojca. Ten z kolei uzyskał pozwolenie na budowę domu na tejże działce, zalał fundament ale finalnie budynek nigdy nie powstał. Teraz my chcielibyśmy postawić tam dom. Nie posiadamy więcej ziemi, Czy w tej sytuacji możemy mieć chociażby cień szansy, że zostanie nam wydane pozwolenie na budowę?

  Olga
  Olga
  8 miesięcy temu

  Dobry wieczór,
  Razem z mężem mamy wybudowany dom w stanie surowym zamkniętym na działce rodziców- budowa zagrodową. Wraz z mężem nie jesteśmy rolnikami. Staramy się o kredyt na wykończenie domu. By móc, to osiągnąć muszę przenieść pozwolenie na budowę z ojca na córkę. Niestety mam tylko 1h ziemi, wymogami są 10,5h. Co mam zrobić w tej sytuacji? Jak wspominałam, nie jestem rolnikiem.

  Olga
  Olga
  8 miesięcy temu
  Reply to  Basia

  Dziękuję za informację. Na jaki okres czasu powinnam zawrzeć umowę dzierżawy? Czy może być zrobiona z jakimkolwiek rolnikiem?

  Monika
  Monika
  7 miesięcy temu

  Dzień dobry, mam pytanie. Mamy możliwość z mężem zakupić działkę oznaczona MR-MN. Czy nie będąc rolnikami możemy zakupić taką działkę? Oraz czy w przyszłości będziemy mogli postawić tam dom?

  Paweł
  Paweł
  7 miesięcy temu

  Dzień dobry, jestem właścicielem działki rolnej, na której nie ma MPZP. Na działce wyłączone z produkcji rolnej jest 5 arów, gdzie znajduje się zamieszkały budynek mieszkalny (dla którego uzyskano WZ i pozwolenie na budowę). Na działce chciałbym zbudować parterowy budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy poniżej 35m2, wymieniony w prawie budowlanym jako „obiekt gospodarczy związany z produkcją rolną” i „uzupełniający zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej”, który nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia. Pytanie: czy budynek ten musi się mieścić na obszarze „B” działki który jest wydzielony z produkcji rolnej czy może być wzniesiony na pozostałym terenie działki, tj. rolnym? Czy trzeba wystąpić o nowe WZ dla tego budynku gospodarczego? Dziękuję za odpowiedź.

  Jan
  Jan
  6 miesięcy temu

  Dzień dobry. Jestem synem rolnika, który aktualnie posiada około 2ha ziemi. Na jednej z działek około 0.8ha stoi dom rodziców i budynki gospodarcze, jest miejsce by postawić drugi dom. Nie mam wykształcenia rolniczego ale w grę wchodzi by mi przepisali ziemię. Czy jest możliwość by wciągu 3-5lat zyskać prawo postawienia domu w ramach zabudowy zagrodowej? Jak ugryźć ten temat by zrobić to małym kosztem? Teren nie ma miejscowego planu zagospodarowania.

  Karolina
  Karolina
  6 miesięcy temu

  Witam, mam pytanie o MPZP. W planie na działce, którą chcemy z mężem kupić o areale ok. 1ha jest zapis, że jest to teren rolniczy, na którym obowiązuje zakaz budowy. Prowadzimy z mężem gospodarstwo rolne, które jest na męża ja jestem domownikiem. Nie mamy żadnej ziemi na własność wszystko jest dzierżawione i zgłoszone do starostwa. Oboje zameldowanie posiadamy w innych gminach. Na powyższej działce chcielibyśmy wybudować dom, bo obecnie nie posiadamy żadnego. Dom w tym miejscu byłby w sąsiedztwie zabudowy zagrodowej właściciela ziemi oraz zabudowy wielorodzinnej. Czy jako że nie posiadamy jeszcze żadnego domu, możemy wstąpić wydanie pozwolenia na zabudowę zagrodową? Dodam jeszcze że gospodarstwo prowadzimy już 10 lat i odporowadzamy podatki w gminie w której znajduje się działka. Dzierżawimy w tym miejscu ok 130ha. Jest to dzierżawa od właściciela prywatnego nie od KOWR.

  Last edited 6 miesięcy temu by Karolina
  Dominik
  Dominik
  6 miesięcy temu

  Dobry wieczór, mam pytanie, razem z żoną posiadamy działkę rolną na któej mamy dom oraz stodołę. Działka ma 50 arów. Chielibyśmy o rozbudować dom i dobudować nowy pokój. Jak możemy uzyskać pozwolenie na budowę. Ojciec żony jest rolnikiem. Czy jeżeli przepiszmy część działki na ojca żony, to czy będzie on mógł wnieść o rozbudowę domu, w jakiej cześci musiałby on posiadac współwłasność?

  Dominik
  Dominik
  6 miesięcy temu
  Reply to  Basia

  Właśnie odmówiono nam pozwolenie, ponieważ nie jesteśmy rolnikami i zastanawiamy się jak można to rozwiązać, gdyż bardzo zależy nam na rozbudowie. I realnie zastanawiamy się na przepisanie wspolwlasnosci na teścia. Dodam że na działce znajduje się stodoła.

  Dominik
  Dominik
  6 miesięcy temu
  Reply to  Basia

  Niestety nie otrzymaliśmy zgody na rozbudowę z racji, że nie jesteśmy rolnikami, chyba zdecydujemy się na przepisanie wspolwasnosci na tescia, teść jest emerytem czy to nie przeszkadza, oraz w jakiej wspolwlasnosci teść musi ją mieć, czy są jakieś przepisy regulujące to kwestię?
  Pozdrawiam

  Justyna
  Justyna
  6 miesięcy temu

  Dzień dobry,
  na Biuletynie Informacji Publicznej jednej z gmin pojawiło się ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy. W opisie nieruchomości jest napisane: „Zgodnie z MPZP nieruchomości są działkami przeznaczonymi pod funkcję mieszkalnictwa rolniczego oraz inne nieuciążliwe funkcje związane z produkcją rolną, z funkcją uzupełniającą pod funkcje nieuciążliwych usług komercyjnych oraz nieuciążliwe funkcje produkcji pozarolniczej z przeznaczeniem dopuszczalnym pod funkcje mieszkalnictwa, mieszkalnictwa letniskowego oraz usług publicznych”. Czy będę mogła wybudować na takiej działce dom jednorodzinny, jeśli nie jestem rolnikiem?

  Justyna
  Justyna
  6 miesięcy temu
  Reply to  Basia

  Odpowiedni fragment z MPZP:
  „. przeznaczeniu podstawowym – należy rozumieć przez to przeznaczenie, które powinno przeważać na danym terenie pod względem zajmowanej powierzchni (nie mniej niż 60% powierzchni terenu) w okresie docelowym realizacji planu, chyba że ustalenia szczegółowe dla tego terenu stanowią inaczej; (…) – – przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć przeznaczenie, które może być realizowane na danym terenie niezależnie od przeznaczenia podstawowego i uzupełniającego, wyłącznie na warunkach określonych w niniejszym planie”

  Justyna
  Justyna
  6 miesięcy temu
  Reply to  Basia

  Definicja „terenie – należy przez to rozumieć obszar o określonym przeznaczeniu podstawowym, wyznaczony w rysunku planu liniami rozgraniczającymi”.
  Dziękuję za odpowiedzi 🙂

  Justyna
  Justyna
  6 miesięcy temu
  Reply to  Basia

  „1. Dla wszystkich terenów należących do kategorii funkcjonalnej mieszkalnictwa rolniczego i zabudowy zagrodowej (MR) ustala się przeznaczenie podstawowe pod funkcje mieszkalnictwa rolniczego oraz inne, nieuciążliwe funkcje związane z produkcją rolną (w tym np.: agroturystyka, przetwórstwo rolno – spożywcze itp.), realizowane w zabudowie zagrodowej. 2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się przeznaczenie uzupełniające pod funkcje nieuciążliwych usług komercyjnych oraz nieuciążliwe funkcje produkcji pozarolniczej. 3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się przeznaczenie dopuszczalne pod funkcje mieszkalnictwa, mieszkalnictwa letniskowego oraz usług publicznych. 4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, zakazuje się lokalizacji inwestycji i/lub działalności gospodarczej, zakwalifikowanych w przepisach szczególnych i odrębnych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 5. Realizacja przeznaczenia uzupełniającego oraz dopuszczalnego terenów, o których mowa w ust. 1, możliwa jest jedynie pod warunkiem, że sumaryczna powierzchnia gruntu już wyłączonego oraz wyłączanego z produkcji rolnej w związku z realizacją nowej inwestycji, realizującej przeznaczenie uzupełniające lub dopuszczalne, dla każdego terenu z osobna nie przekroczy wartości, dla których, zgodnie z przepisami szczególnymi i odrębnymi, wymagane jest pozwolenie na przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze i nieleśne. „

  Marta
  Marta
  5 miesięcy temu

  Mąż odziedziczyl spadek w którego skład wchodzi m.in. działka pod zabudowę zagrodową. 1/6 tej działki odziedziczyła również nasza 8letnia córka. Nie jesteśmy rolnikami i widzę że już obok tej działki buduje się jednorodzinny domek. Jakie mamy opcje? 1. Czy istnieje szansa przekształcenia tej działki na zwykła budowlana? 2. Czy byciem rolnikiem to jedyne wyjście? 3. I czy współwłaściciel nieletni przeszkadza rolnikowi/nierolnikowi w uzyskaniu pozwolenia budowy?

  Last edited 5 miesięcy temu by Marta
  Marta
  Marta
  5 miesięcy temu
  Reply to  Basia

  Dziękuję. W przypadku gdy po wybudowaniu domu jako rolnik, bycie rolnikiem okaże się np. zbyt mało dochodowe i zmieni się zawód to czy mogą być z domem problemy, z tytułu że już w nim nie mieszka żaden rolnik? Czy taki dom np. można normalnie później sprzedać?

  Marta
  Marta
  5 miesięcy temu
  Reply to  Basia

  A czy prawdą jest że w przypadku możliwości zmiany zabudowy zagrodowej na zwykłą budowlaną, należy te działkę „odrolnić”, pomimo że można na niej było budować budynki rolne to i tak jest jako ziemia rolna gdy chce się ją przekształcić?

  Ania
  Ania
  5 miesięcy temu

  Mamy z mężem działkę, która w planie miejscowym oznaczona jest jako MN/MR – tereny zabudowy mieszkaniowej zagrodowej i jednorodzinnej. Plan dopuszcza „realizację nowej zabudowy jednorodzinnej i siedliskowej”. Zgodnie z zapisami planu, w przypadku zabudowy jednorodzinnej możemy postawić budynek gospodarczy do 35m2. W przypadku zabudowy siedliskowej budynki gospodarcze nie mają ograniczeń. Chcielibyśmy wybudować dom i budynek winnicy. Obok mamy grunt rolny, na którym ta winorośl będzie rosła. Mąż ma ukończoną szkołę rolniczą. Chcemy zamieszkać w tej gminie i zacząć działalność rolniczą. Spotkaliśmy się jednak z opinią, że bez uzyskania statusu rolnika indywidualnego, możemy wybudować tylko dom i ten budynek gospodarczy do 35m2. Czy istnieje jakaś droga, jakaś możliwość, rozpoczęcia działalności pomimo braku spełnienia warunku mieszkania w gminie 5 lat i prowadzenia gospodarstwa? Wydaje mi się to abstrakcyjne, że mamy grunt, mamy ukończoną szkołę, chcemy rozpocząć działalność pod którą te grunty są przeznaczone, a nie jesteśmy w stanie….. Dzwoniliśmy już do urzędu z pytaniami, ale usłyszeliśmy, że urząd nie jest od konsultacji. Powoli tracimy nadzieję.

  Ania
  Ania
  5 miesięcy temu
  Reply to  Basia

  Dziękuję bardzo za szybką odpowiedź 🙂

  Kornelia
  Kornelia
  5 miesięcy temu

  Dzień dobry,
  posiadam działkę rolną około 31 arów (działka dla której chcę uzyskać warunki zabudowy).Myślałam o zabudowie jednorodzinnej mieszkaniowej (ale w związku z tym, że dla takiej zabudowy nie związanej z rolnictwem prawdopodobnie będę płacić wyższy podatek po wybudowaniu domu, czyli od nieruchomości, a nie rolny, który jest o wiele niższy- myślałam, żeby wystąpić o wz dla tzw. zabudowy zagrodowej). Ziemia jest niskiej klasy, więc nie byłoby problemu uzyskać wz dla takiej działki.
  Obecnie posiadam z powyższą działką ponad 4 h ziemi rolnej, zamieszkuje na terenie gminy od urodzenia, prowadzę działalność rolniczą samodzielnie dopiero od 2 lat, wcześniej pracowałam na roli jako domownik rolnika po ukończeniu szkoły średniej – składki społeczne z KRUS były odprowadzane przez ojca. W gminie poinformowali, ze minimalna powierzchnia gospodarstwa wynosi w tym roku około 5 ha – zgodnie z Uchwałą, żeby składać o zabudowę zagrodową.
  W związku z tym, proszę o poradę:

  1. czy powinnam odpuścić i starać się tylko o zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (ale nadal będę zajmowała się rolnictwem)?
  2. czy samo ewentualne wydzierżawienie brakującej ziemi wystarczy do uzyskania wz w ramach zabudowy zagrodowej, jeżeli nie prowadzę samodzielnie gospodarstwa przez 5 lat (wcześniej tylko jako domownik rolnika), nie dostanę pozwolenia na budowę?
  3. jeżeli nie posiadam kwalifikacji rolniczych- tylko szkołę średnią o innym kierunku, to mogłabym potwierdzić opłacane składek społecznych w KRUS od momentu bycia domownikiem rolnika do czasu posiadania własnej ziemi, aby potwierdzić staż pracy w rolnictwie?
  4. jeżeli zdecydowałabym się jednak tylko na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, czy mogę wydzielić np połowę działki do WZ ? Czy przed złożeniem wniosku geodeta powinien wymierzyć mi dokładny obszar do WZ, czy mogę zaznaczyć go na mapie zasadniczej samodzielnie (żeby w przyszłości dany obszar zgadzał się z tym w warunkach zabudowy)?

  Z góry dziękuję za odpowiedź.

  Klaudia
  Klaudia
  5 miesięcy temu

  Dzień dobry. Mamy z mężem działkę RM, 21 arów, nie jesteśmy rolnikami. Otrzymaliśmy pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego. Czy w dalszym ciągu mamy się martwić? Czy pozwolenie już jest wiążące? Mamy mpzp na tę działkę.

  Kazimierz
  Kazimierz
  4 miesięcy temu

  Mam działkę (zabudowa zagrogowa)
  Nie jestem rolnikiem.chcialem wybudować garaż nie dostałem zezwolenia
  Prawdopodobnie nie można na takiej działce nic budowac

  Kasia
  Kasia
  4 miesięcy temu

  1.KARTA TERENU: RM
  2.Przeznaczenie terenu: RM – teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych 
  3) Sposoby zabudowy i zagospodarowania terenu: 
  a) Wiodące funkcje zabudowy i zagospodarowania terenu:
  – zabudowa zagrodowa związana z działalnością rolniczą: budynki mieszkalne, inwentarskie i gospodarcze,
   – budowle związane z rolnictwem, 
  b) Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania terenu: 
  – funkcja agroturystyki,
  – zabudowa towarzysząca, – sieci i obiekty infrastruktury technicznej i drogowej, – chów lub hodowla zwierząt,

  Co mozna zrobić aby legalnie postawić malutki domek lub dom letniskowy?

  Tadeusz
  Tadeusz
  4 miesięcy temu

  Witam. Mam możliwość zakupu działki 62a z tego część dzialki jest oznaczona symbolem 7RM. Reszta jest rolno leśna. Czy mogę tam postawić dom jeżeli nie jestem rolnikiem?

  SamSam
  SamSam
  3 miesięcy temu

  Dzień dobry ja mam pytanie.
  Mąż prowadzi od 6/7 lat gospodarstwo rolne, jest dzierżawcą (swojego gruntu nie mamy) Ale skończył technikum rolne i prowadzi gospodarstwo swojego taty, normalnie jest umowa w starostwie o tej dzierżawie. Ale mąż jest na zusie (bo jeszcze pracuje) w nie w krusie. Natomiast chcemy się budować na działce odpisana notarialnie od mojego taty (ta sama gmina tylko około 5km dalej od dzialek uprawianych przez mojego meza) czy bez odprowadzania krusu będziemy mogli budowsc się zagrodowo? Małżonek faktycznie prowadzi to gospodarstwo aczkolwiek nie wiem czy my się ,,łapiemy” na możliwość zabudowy zagrodowej?

  Anna
  Anna
  3 miesięcy temu

  Dzien dobry,
  Posiadam dwie działki rolne w dwóch sąsiadujących gminach o łącznej powierzchni 1,06ha, jedna z tych działek została przekształcona na działką zagrodową czy jest możliwość wybudowania na niej domu jednorodzinnego? Dodam, że od 2 lat mam zarejestrowane gospodarstwo rolne, płace podatki od gruntów. Czy to, że pole mam w różnych gminach może mieć wpływ na wydanie pozwolenia na budowę? Czy ten 1ha wystarczy czy powinnam mieć więcej pola żeby móc się budować?

  Monika
  Monika
  3 miesięcy temu

  Witam,

  Mama posiada dzialke rolna, na ktorej istnieje mozliwosc budowy zagrodowej. Chcialabym postawic tam domek pod dzialalnosc Airbnb/wynajem. W jaki sposob mozna to zrobic? Czy jesli mama wybuduje taki domek jako rolnik (z szopka dla zwierzat), istnieje mozliwosc jego zakupu od mamy jako siedliska i czy wtedy wynajem bedzie wchodzil w rachube? Dziekuje.

  Monika
  Monika
  3 miesięcy temu
  Reply to  Basia

  Dziekuje serdecznie za odpowiedz!

  Dla upewnienia czy rozumiem poprawnie, w innym scenariuszu, jesli wybuduje zwykly dom na zwyklej dzialce budowlanej (nie zagrodowej), nie moge go wynajac pod Airbnb?

  W pierwszym scenariuszu, czytalam iz zabudowe zagrodowa mozna kupic jako siedlisko i to nie musi byc rolnik. Czy jest to bledna informacja?

  Marta
  Marta
  3 miesięcy temu

  Dzień dobry,
  chciałabym jako nierolnik kupić siedlisko, które jest w ogólnie dobrym stanie ale konieczna w najbliższym czasie będzie wymiana eternitu z dachu. Czy jako nierolnik mogę mieć problem z wymianą pokrycia dachu na zgłoszenie?
  Jestem w trakcie procedury uzyskiwania pozwolenia na zakup takiej działki od kowr i w oświadczeniu zobowiązuję się do prowadzenia rodzinnego gospodarstwa rolnego przez 5 lat. Czy dobrze rozumiem, że uzyskanie pozwolenia na rozbudowę domu (podniesienie dachu, zrobienie poddasza użytkowego) będzie wymagało ode mnie statusu rolnika indywidualnego nawet jeśli prowadzę to gospodarswo? Bardzo to skomplikowane!
  Dziękuję i pozdrawiam.

  Joanna
  Joanna
  3 miesięcy temu

  Mój tata buduje dom w zabudowie zagrodowej i chce ją przepisać na mnie (córkę) wraz z inną działką rolną, łącznie będę mieć na siebie 1.34 ha czy to już mnie kwalifikuje jako rolnika ? i czy nie będzie problemu z przepisaniem własności na mnie?

  Pozdrawiam
  Joanna

  Maria
  Maria
  3 miesięcy temu

  Dzień dobry,
  Chcemy z mężem wybudować się na działce oznaczonej RM, ale oboje nie jesteśmy rolnikami. Natomiast w dzienniku urzędowym opisującym MPZP napisane jest:
  2. RM – tereny zabudowy zagrodowej – o ustaleniach:
  1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy zagrodowej,
  2) dopuszcza się realizację zabudowy jednorodzinnej na warunkach jak dla terenów MN
  Czy dobrze rozumiem z tego przepisu, że pomimo, że teren jest RM mogę się na nim budować nie będąc rolnikiem?
  Pozdrawiam

  Przemek
  Przemek
  2 miesięcy temu

  Witam,
  Planuję zakup działki. Nie jestem rolnikiem. Okazyjne trafiła się działka rolna pod zabudowę zagrodową typu RIVa, przy drodze głównej.

  Działka ma rozmiar 0,4ha (ponad 4000m2).
  Działka posiada warunki zabudowy, z których nie wynika że na działce może budować rolnik czy nierolnik.

  Zakup samej działki nie jest problemem (zgoda KOWR i można kupować bowiem wymiar działki poniżej 1ha).

  Pytanie czy jako nierolnik, po zakupie takiej działki będę mógł wybudować budynki (zgodnie z WZ budynek mieszkalny, budynek gospodarczy oraz infrastrukturę techniczną)? Oczywiście zgodnie z wymogami technicznymi zapisanymi w WZ.
  Czy po budowie będę mógł normalnie użytkować budynki?

  Czy budynek gospodarczy będzie mógł składać się z części technicznej (garaż na traktor, narzędzia itd) oraz z dodatkowej części mieszkalnej (taka mini kawalerka do 35m2)?

  W planie mamy chęć prowadzić małe poletko jakiejś rośliny, może kurnik.

  Z góry bardzo dziękuję za podpowiedzi.
  Pozdrawiam

  Karol
  Karol
  1 miesiąc temu

  Czy budynek zagrodowy można przekształcić na firmę produkującą ogumienie? I w razie czego jako sąsiedzi możemy zablokować takie przekształcenie?

  Last edited 1 miesiąc temu by Karol
  Michal
  Michal
  1 miesiąc temu
  Reply to  Basia

  Dzień dobry, w tym roku dostalismy od rodziców żony działkę rolna o pow 1.1h ,brak planu zagospodarowania przestrzennego.Mozemy starać sie o zabudowe siedliskową?nie jesteśmy rolnikami.Pozdrawiam.

  Klaudia
  Klaudia
  11 dni temu

  Dzień dobry,
  Jak wygląda sprawa stawiania przez osobę bez kwalifikacji rolniczych budynków gospodarskich w terenie zagrodowym?
  Nie jestem rolnikiem, ale chciałabym trzymac „pod domem” konie. Znalazłam działkę gdzie w częsci oznaczonej jako „teren zagrodowy” stoi już budynek mieszkalny oraz stodoła. Natomiast brakuje wiaty/stajni oraz płyty obornikowej.
  Czy jako nie-rolinik bedę mogła postawic brakujące budynki gospodarcze/inwentarskie?

  102
  0
  Co o tym myślisz? Skomentuj!x
  Koszyk0
  Brak produktów w koszyku!
  Kontynuuj zakupy
  0