Przejdź do treści

Zabudowa zagrodowa – co można budować w jej ramach

Z tego artykułu dowiesz się:
– czym jest zabudowa zagrodowa
– kto może budować w zabudowie zagrodowej
– na kogo można przenieść decyzję o pozwoleniu na budowę w zabudowie zagrodowej

W ostatnich latach pojawia się coraz więcej ofert sprzedaży działek, które w planach miejscowych przeznaczone są pod zabudowę zagrodową. Są one z reguły znacznie tańsze niż działki budowlane, co podyktowane jest ograniczonymi możliwościami zabudowy. Co i kto może zatem budować na terenach zabudowy zagrodowej?

Definicja zabudowy zagrodowej

Definicja zabudowy zagrodowej określona jest w Warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z nią są to budynki mieszkalne, budynki gospodarcze lub inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych oraz w gospodarstwach leśnych.

Czym jest gospodarstwo rolne i rodzinne gospodarstwo rolne?

Z Warunków technicznych już wiemy, że zabudowa zagrodowa ściśle związana jest z rolnictwem, hodowlą, ogrodnictwem i leśnictwem. Czym jest zatem gospodarstwo rolne?

Zgodnie z Kodeksem Cywilnym i Ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego za gospodarstwo rolne uważa się grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą, oraz prawami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Powierzchnia takiej nieruchomości (albo łączna powierzchnia kilku nieruchomości) nie może być mniejsza niż 1ha.

Rodzinne gospodarstwo rolne to natomiast gospodarstwo rolne prowadzone przez rolnika indywidualnego, w którym łączna powierzchnia użytków rolnych nie jest większa niż 300ha.

Rolnik indywidualny to z kolei osoba fizyczna, która:

– jest właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem albo dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300ha;
– posiada kwalifikacje rolnicze;
– od co najmniej pięciu lat zamieszkuje w gminie, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i przez ten okres osobiście prowadzi to gospodarstwo.

Kto może kupić, kto budować

Pomimo, że znowelizowana w 2019r. Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego zliberalizowała zasady dotyczące kupna działek rolnych przez osoby niebędące rolnikami (przepisów Ustawy nie stosuje się do nieruchomości rolnych o powierzchni mniejszej niż 0,3ha), to jeżeli chodzi o możliwość zabudowy wciąż pod uwagę należy brać inne przepisy. Zgodnie z nimi zabudowa siedliskowa nierozłącznie związana jest z byciem rolnikiem i prowadzeniem rodzinnego gospodarstwa rolnego. W związku z tym, żeby móc cokolwiek zbudować na tego typu działkach należy być rolnikiem.

Pozwolenie na budowę i przeniesienie pozwolenia na inną osobę

Inwestor występujący o pozwolenie na budowę na terenach zabudowy zagrodowej powinien wykazać, że jest rolnikiem indywidualnym i prowadzi rodzinne gospodarstwo rolne. To samo tyczy się osoby, na którą ma być przeniesiona już wydana decyzja o pozwoleniu na budowę.

Powiązane artykuły:
Jak wybrać architekta, który zaprojektuje Twój dom marzeń

Akty prawne:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny
Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego

Subscribe
Powiadom o
guest
8 komentarzy
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Pokaż wszystkie komentarze
Tomek
Tomek
1 rok temu

Wiec jeżeli ma sie działkę MRJ a nie jest się rolnikiem to raczej takiego pozwolenia na budowę sie nie dostanie tak to mam rozumieć?

Tomek
Tomek
1 rok temu
Reply to  Basia

Dokładnie jest to Teren zabudowy zagrodowej i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren dróg wewnętrznych…

Paula
Paula
8 miesięcy temu

Czy na działce oznaczonej 3R na której wyklucza się budowę wszelkich obiektów kubaturowych oraz realizację budownictwa rekreacyjnego, mogę postawić autobus (w zamyśle pod wynajem airbnb) który będzie mógł w każdej chwili odjechać ?

Magdalena
Magdalena
3 miesięcy temu

Dzień dobry, czy jeśli starostwo / urząd właściwy do wydawania pozwolenia na budowę wyrazi zgodę na budowę domu jednorodzinnego dla nierolnika na gruntach zagorodowych to istnieje sytuacja w której ktoś może podważyć / anulować kiedyś taką decyzję? W szczególności po wybudowaniu tegoż domu?

8
0
Co o tym myślisz? Skomentuj!x
()
x