Przejdź do treści

Czym się różni pozwolenie na budowę od zgłoszenia

  Z tego artykułu dowiesz się:
  – jakie są rodzaje formalnych trybów uzyskiwania możliwości budowy
  – czym się różni budowa na zgłoszenie od budowy na pozwolenie
  – który tryb jest dla jakich inwestycji

  [od 19 września 2020r.]

  Prawo budowlane określa w jakim trybie możemy uzyskać możliwość legalnej budowy. W zależności od tego, jaki budynek chcemy postawić, różne są tryby postępowania. Zdarza się nawet tak, że czasem możemy wybrać tryb, w jakim chcemy uzyskać możliwość budowania.

  Zgłoszenie ze szkicem

  Pierwszy tryb to zgłoszenie ze szkicem. Wprawdzie nie ma takiej oficjalnej nomenklatury, ale wprowadziłam je tu dla lepszego wyjaśnienia. Zgłoszenia ze szkicem inwestor może dokonać samodzielnie, bez projektu budowlanego sygnowanego przez uprawnionego architekta.

  Na takie zgłoszenie można postawić np.:

  wolnostojący budynek rekreacji indywidualnej o powierzchni zabudowy do 35m2, przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500m2 powierzchni działki;

  wolnostojących parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500m2 powierzchni działki;

  wolnostojących garaży o powierzchni zabudowy do 35m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500m2 powierzchni działki;

  wolnostojących wiat o powierzchni zabudowy do 35m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500m2 powierzchni działki;

  przydomowych ganków o powierzchni zabudowy do 35m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500m2 powierzchni działki;

  przydomowych oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 35m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500m2 powierzchni działki.

  To tylko niektóre obiekty budowlane na 'zgłoszenie ze szkicem’ spośród wszystkich wymienionych w Ustawie Prawo Budowlane. Wszystkie znajdziesz w art. 29 Ustawy.

  Od czego zacząć zgłoszenie budowy?

  Żeby taki obiekt wybudować najpierw trzeba sprawdzić czy dla terenu, na którym planujemy inwestycję, sporządzony jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Jeśli jest, najpierw należy sprawdzić czy w ogóle możemy tam zbudować taki obiekt jaki nas interesuje (czyli przeznaczenie terenu), a następnie sprawdzić: kąt nachylenia połaci, kolor elewacji, wysokość okapu, wysokość budynku, linię zabudowy i inne wytyczne.
  Jeśli planu miejscowego nie ma, należy* wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. W takim przypadku urząd po analizie podejmuje decyzję czy budowa jest możliwa i na jakich zasadach. W decyzji również będzie określony kąt nachylenia połaci i inne wytyczne.

  *  Jest rozbieżność w interpretacjach, czy do obiektów, które wymagają zgłoszenia, a nie wymagają projektu trzeba występować o warunki zabudowy. Zasadniczo nie trzeba, ale każdy urząd przepisy interpretuje na swój własny sposób i często jest to wymagane. Wątpliwości dotyczące warunków zabudowy wynikają z różnej interpretacji Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Natomiast jeśli jest mpzp to trzeba się zawsze trzymać wytycznych w nim zawartych.

  Co dołączyć do zgłoszenia budowy ze szkicem?

  To w jaki sposób należy zgłaszać budowę takich obiektów określa art. 30 Prawa Budowlanego. Do zgłoszenia należy dołączyć:

  – oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;

  – szkice lub rysunki, w zależności od potrzeb;

  – pozwolenia, uzgodnienia i opinie, jeśli wymagają tego przepisy odrębne.

  Po zapisaniu się do newslettera otrzymasz przykładowe wypełnione zgłoszenie wraz z planem sytuacyjnym, krótkim opisem i rysunkami (rzut, przekrój, elewacje) – dokładnie takie, jakie trzeba złożyć jeśli chcesz postawić jeden z powyższych obiektów.

  Zgłoszenie z projektem budowlanym

  Zgłoszenia z projektem budowlanym można dokonać w np. przypadku budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, którego obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których został zaprojektowany.

  W takim przypadku do zgłoszenia poza:

  – oświadczeniem, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

  – pozwoleniami, uzgodnieniami i opiniami, których wymagają przepisy odrębne,

  dołączyć należy projekt budowlany, sporządzony przez uprawnionych projektantów. Zakres tego projektu nie różni się od projektu składanego z wnioskiem o pozwolenie na budowę – jest to identyczny projekt.

  Żeby zgłosić taką inwestycję należy udać się do architekta po projekt budowlany. Projektowany budynek musi być zgodny z wytycznymi planu miejscowego, a jeśli takiego nie ma należy wystąpić o warunki zabudowy.

  Na pierwszy rzut oka tryb ten wydaje się być korzystniejszy ponieważ organ administracji ma 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, aby wnieść sprzeciw. W przypadku braku sprzeciwu można budować. Dla porównania na wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę organ ma 65 dni.

  Do momentu nowelizacji Prawa Budowlanego (19 września 2020r.) tryb ten był moim zdaniem dużo gorszy niż występowanie o pozwolenie na budowę. Powodem było to, że przy chęci wprowadzenia zmiany na budowie trzeba było występować od nowa o pozwolenie na budowę. Po nowelizacji w przypadku zmian w trakcie budowy można wystąpić o pozwolenie lub ponownie zgłosić taką budowę, a zakres obejmuje zmiany wynikające z odstąpienia.

  Brak sprzeciwu nie zmienia się automatycznie w decyzję o pozwoleniu na budowę. Jest to szczególnie ważne przy kredytach bowiem spora część banków do wypłaty pieniędzy z kredytu wymaga okazania decyzji o pozwoleniu na budowę.

  Pozwolenie na budowę

  Tryb dotyczący budowy większości obiektów budowlanych. Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć projekt budowlany sporządzony przez uprawnionych projektantów, oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, decyzję o warunkach zabudowy (jeśli została wydana bo nie ma mpzp) oraz inne pozwolenia i uzgodnienia.

  W tym trybie można również budować obiekty, które wymagają jedynie zgłoszenia, np. budynek mieszkalny jednorodzinny z obszarem oddziaływania mieszczącym się na działce, na której jest projektowany.

  Organ administracji ma 65 dni na wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Jeśli w składanych dokumentach czegoś brakuje, wydawane jest postanowienie o uzupełnieniu braków.

  Podsumowanie

  Zgłoszenie ze szkicem można złożyć samodzielnie jako inwestor (lub tez pełnomocnik), nie będąc projektantem uprawnionym; tryb ten obowiązuje jedynie dla niewielkich obiektów, które są wymienione w art. 29 ust. 1 Ustawy Prawo Budowlane.

  Zgłoszenie z projektem – w tym postępowaniu wymagany jest projekt budowlany sporządzony przez uprawnionych projektantów; jeśli w ciągu 21 dni nie przyjdzie sprzeciw organu administracji architektoniczno-budowlanej – można budować.

  Wniosek o pozwolenie na budowę – obowiązuje przy budowie większości obiektów budowlanych i potrzeba do niego projektu budowlanego sporządzonego przez uprawnionych projektantów.

  POWIĄZANE ARTYKUŁY:
  Obszar oddziaływania obiektu – czym jest i jak go wyznaczyć
  Zmiany w trakcie budowy

  AKTY PRAWNE:
  Prawo Budowlane

  Subscribe
  Powiadom o
  guest
  2 komentarzy
  Oldest
  Newest Most Voted
  Inline Feedbacks
  Pokaż wszystkie komentarze
  Jacek
  Jacek
  3 miesięcy temu

  Dzień dobry,
  przeczytałem art. 29 i 30 Prawa budowlanego kilka razy i mam wrażenie, że jestem ślepy, albo czegoś nie rozumiem.
  Art. 29 ust.1 pkt 1 mówi o wymaganym zgłoszeniu na budowę wolnostojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych i w ustępie 1 odwołuje się do art. 30.
  Czytam art. 30 o wymaganych dokumentach, ust.2 i 2a pkt. 1 i 2 mówi między innymi o odpowiednich szkicach lub rysunkach. Pkt. 4 mówi o projekcie zagospodarowania działki ale odwołuje się do innych punktów art. 29 i dotyczy instalacji związanych z gazem.
  Nigdzie nie widzę aby wymieniony był jako konieczny projekt budowlany budynku ani projekt zagospodarowania terenu – a z Pani blogu oraz opisu na stronie urzędu wynika jednak taka konieczność – z których konkretnie przepisów to wynika?
  Mam zamiar postawić mały domek w konstrukcji szkieletowej o pow. zabudowy 35m2. Myślałem, że budując go na zgłoszenie dołącze szkice i to wystarczy. Jeżeli mam zatrudnić architekta aby zrobił plan zagospodarowania terenu, posiadać projekt budowlany to nie bardzo widzę sens robienia tego na zgłoszenie – jedyna różnica jaką wtedy widzę to oczekiwanie na zgodę urzędu – 21 dni lub 60dni.
  Nie wiem czy dobrze rozumuję czy coś namieszałem. Działka ma symbol MN w planie (o ile to coś zmienia), z tego co wyczytałem w Pani blogu to BRI też odpada.

  2
  0
  Co o tym myślisz? Skomentuj!x
  Koszyk0
  Brak produktów w koszyku!
  Kontynuuj zakupy
  0